Türkiye’de Sağlık Turizmi

Türkiye’de Sağlık Turizmi
Tarafından gönderildi: Leadmatik Dijital Ajans Yorumlar: 0

 Türkiye’de Sağlık Turizmi

Sağlık turizmi nedir, sorusu önemli bir arama terimi halini aldı. Yatırımcıların sağlık turizmine yapılan teşviklerin de etkisiyle alana olan ilgisi de arttı. Ayrıca bu turizm kolu dünya genelinde ülkeler için başlı başına bir ekonomik gelir kapısı halini aldı. Bu durum, Türkiye’de sağlık turizmi etkinliklerinin gelişmesi ve işletme sayısının artması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sağlık turizmi, tüm dünyada küreselleşmeye bağlı biçimde yaygınlık kazanmıştır. Gelişmiş ülkelerde tedavi masraflarının yüksek olması ayrıca sağlık harcamalarının sosyal güvenlik kapsamında olmaması tedavi amacıyla bireyleri denizaşırı seyahatlere itmektedir. Ülkeler arası seyahat olanaklarının gelişmesi ve kolaylaşması da medikal turistik faaliyetleri cazip hale getirmiştir.

Sağlık turizmi nedir?

Sağlık turizmi, hasta ya da sağlığına duyarlı bireylerin tedavi olmak, çeşitli alternatif yollarla sıhhat bulmak için yaptıkları turistik faaliyetlerin bütünüdür. Turistik faaliyetler kapsamında sağlık merkezleri, sağlık turizm işletmeleri, yaşlı ve bakım ya da termal merkezler ziyaret edilebilmektedir.

Bakım merkezleri ile termal merkezler, başlı başına birer tatil merkezi ve konaklama yeri olmuş durumdadır. Dinlenme, SPA, masaj gibi uygulamalarla ruhsal ve bedensel detoks yapmak isteyenler, sağlık turizmine yılın on iki ayı ilgi göstermektedir. Bu nedenle de sağlık turizmi geleceğin parlak alanları arasında yerini almıştır.

Türkiye’de sağlık turizminin gelişmesinde etkili faktörler

Tüm dünyada popülerliği artan sağlık turizmi; Türkiye’ de de aktif bir sektördür. Sağlık turizminin ülkemizde aktif olmasında etkili olan bazı faktörler, Türkiye’ de sağlık turizminin gelişmesinin nedenleri şu şekilde ifade edilebilir:

  • Türkiye’de sağlık işletmelerinin ve sağlık tesislerinin kalitesinin artması,
  • Türkiye’de sağlık yatırımlarının artmasıyla birlikte, gelişmiş ülkeler için bölgemizin güçlü bir sağlık turizmi pazarı haline gelmesi,
  • Gelişmiş ülkelerde tedavi masraflarının sosyal güvence kapsamında olmaması nedeniyle, tedavi maliyeti açısından ülkemizin daha cazip olması,
  • Ortadoğu ülkelerinde estetik cerrahi gibi konularda toplumsal önyargılar nedeniyle, tedavi görmek isteyenlerin ülkemizi tercih etmesi,
  • Kaplıca ve termal rezervinin zengin olması.

Türkiye’de sağlık turizminin durumu

Türkiye’ de sağlık turizmi gelişmeye açık bir alandır. Ülkemizde sağlık sektöründeki atılımlar ve gelişmeler, sağlık turizmi olanaklarını da zenginleştirmiştir. Türkiye’ de sağlık turizmi aynı zamanda prosedürlerin konusudur. Yasal olarak dayanaklandırılmış ve genel bir standart çizgisi zorunlu kılınmıştır.

Türkiye mevzuatlarında sağlık turizmi işletmeciliğinin teşvikle desteklendiği de görülmektedir. Sağlık turizmine yönelik destekler konulu yasal dayanaklar ve genelgelerle işletmeciler teşvik edilmekte, pazara girişleri kolaylaştırılmaktadır.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık turizmi üç kategoride değerlendirilir:

  • Tıbbi ya da medikal sağlık turizmi: Bireylere uzman kontrolünde belli bir tedavi prosedürünün uygulandığı turizm faaliyetidir.
  • Termal veya kaplıca turizmi, SPA: Kaplıca tedavileri ile SPA uygulamalarının uzman kontrolünde kaplıca merkezlerinde uygulandığı turizmi etkinliklerini kapsamaktadır.
  • İleri yaş ve engelli turizmi: Yaşlı ya da bedensel olarak özel gereksinimli bireylerin, kendileri için özel olarak yapılandırılmış merkezlerde bakım aldığı ve tatil yaptığı turistik faaliyetleri içermektedir.
  • Türkiye’de sağlık turizmi verilerinin yıldan yıla bir artışa sahne olduğu görülmektedir. Dolayısıyla da ülkemiz, sağlık turizm alanında gelişmektedir. Özel hastaneler, konaklama tesislerinde ayakta bakım merkezleri, kaplıca tesisleri ile yaşlı ve engelli bakım merkezleri sağlık turizmi alanında önemli yatırımlara sahne olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir