Sosyal Medya Pazarlama

Sosyal Medya Pazarlama

Sosyal medya, günümüz dünyasına yön verebilen önemli bir araç halini almıştır. Bugün sosyal medyadan bahsederken yalnızca bireylerin sanal ortamda etkileşimde bulunduğu ağlardan bahsedilmektedir. Dünya siyasetine dahi zaman zaman yön veren ve önemli tartışmalarla, ciddi konulara dikkat çekilen sosyal kanallar; dijital pazarlama sektörünün de gözbebeğidir.

  • Video ya da fotoğraf paylaşım platformları,
  • Sosyal ağ kanalları,
  • Bloglar,
  • Ses paylaşım platformları, sosyal medyanın önemli türlerindendir.

Dijital Pazarlamada Sosyal Medya Rolü

Dijital pazarlama nedir, sorusunun yanıtı oldukça sık aranan bir konudur. Günümüzün dijital kültürü içinde işletmelerin hedef kitlelerini büyütmek ve güvenini kazanmak için dijital olanaklardan yararlanarak tanıtımlarını yapmaları; hizmetlerini görünür kılmaları dijital pazarlama olarak tanımlanabilir.

sosyal medya pazarlama

Dijital pazarlamanın en yaygın online kanalları sosyal medyadır. Sosyal medya, kişilerin geniş bir ağ oluşturduğu platformlardır. Çok farklı gruplardan, farklı hizmetlere gereksinim duyan, çok sayıda insana online kanallar üzerinden rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bu nedenle sosyal ağ siteleri, sosyal paylaşım platformları, video ya da ses paylaşım kanalları işletmeler için daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmak anlamını taşımaktadır.

Sosyal medya pazarlamasının avantajları iyi bilinmelidir. Sosyal medyada dijital pazarlamanın yararları:

  • Markanın tanınırlığı artmaktadır,
  • İşletmeler daha fazla hedef kitleye daha kısa sürede ulaşmaktadır,
  • Dijital pazarlama ile markanın sosyal medya hesapları da büyümekte ve bir müşteri potansiyeli oluşmaktadır,
  • Sosyal medyada dijital pazarlama, hedef kitlenin kolay biçimde dönütünün alınmasında da etkilidir. Hedef kitlenin yorumları ve eleştirileri, markanın güncellenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Sosyal Medyada Pazarlamasının Aşamaları

Sosyal medya pazarlaması, titizlikle sürdürülmesi gereken, uzmanlık, bilgi birikimi isteyen bir konudur. Sosyal medya üzerinden pazarlamanın önemli adımları bulunmaktadır. Bu pazarlama yaklaşımında doğru hedef kitleye ulaşmak da son derece önemlidir. O nedenle, kişilerin ilgi alanları ve ihtiyaçları ile oldukça dağınık ve karmaşık bir grup olduğu sosyal medyada pazarlama, plansız programsız biçimde gerçekleştirilmemelidir.

Sosyal medyada pazarlama aşamaları konusunu şu başlıklar altında kısaca açıklayalım:

Hedeflerini Belirle

Sosyal medya pazarlamasında öncelikle hedef belirleyerek başlamalıdır. İşletme, dijital pazarlama ile neyi hedeflemektedir. Ölçümleme sonuçlarında istenen nedir, sorusuna açıklık getirilmelidir.

Başarı ölçütünü belirle

Sosyal medya pazarlaması sonucunda ölçümleme sonuçlarına dair beklentiler analiz edilmelidir. Pazarlamanın başarı kriterleri değerlendirilmelidir. Hedef kitle sayısı, tıklanma oranları, tıklanma grafikleri başarı kriterleri arasında yer almaktadır.

İçerik planlamasının yapılması

Hedeflerin ve başarı kriterlerinin ortaya koyulmasından sonra dijital pazarlama içeriği oluşturulmalıdır. İçerik planı ortaya çıkartılmalı ve hedeflere ulaşmada hangi içeriklerin daha fazla fayda sağlanacağına karar verilmelidir.

Dijital pazarlama stratejilerinin ortaya koyulması

Hedef kitleye işletmeyi tanıtması istenen içerikler, nasıl bir strateji ile sunulacaktır. Dijital pazarlamada bir strateji planının olması, işleri kolaylaştırmaktadır. Bu strateji planında dijital pazarlamada kullanılacak kanallara da karar verilmelidir. Ayrıca platformlardan hangilerinde başarı kriterlerinin daha hızlı yakalanacağı analiz edilmelidir.

Verilerin ve dönütlerin değerlendirilmesi

Dijital pazarlama stratejileri ve içeriklerin hangi platformda ne kadar etkili olduğu ölçülmelidir. Sonuçlar, başarı kriterlerine uygunluğu açısından değerlendirilmelidir. Ayrıca müşteri dönütleri ve yorumlar göz ardı edilmemelidir.