Yazılım

Yazılım

Hayatımıza hızlı bir giriş yapan küreselleşme kavramının etkileri, günden güne daha fazla hissedilmektedir. Küreselleşme ve bilişim teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak insanlar arasında iletişim ve etkileşim de artmış durumdadır. Bu aktif etkileşim ortamı, firmalar için oldukça geniş katılımlı bir pazar anlamına gelmektedir. Bu durum, yeni bir pazarlama anlayışının oluşmasında etkilidir.

Giderek genişleyen ve hedef kitleye ulaşmanın dijital yollarla kolaylaştığı yeni pazar ortamında firmaları büyütmek ve yönetmek, rekabet ortamında ilerde olmak da zorlaşmıştır. Şirketler için müşteri ilişkilerini yönetmek, ekipler arası iletişim, pazarlama ve satış yönetimi gibi konular ön plana çıkmıştır.

Ekonomik pazar dünyasında yazılım

Yazılım

Yeni dünya düzeni içinde, İnternet’ in gelişmeye başladığı dönemlerde yabancısı olduğumuz yazılım kavramı, adeta dünyayı dönüştüren bir alan haline gelmiştir. Böylesi önemli bir kavram; her sektörde olduğu gibi ekonomi dünyasını da dönüşüme uğratmıştır. Yazılım nedir, sorusunun bilinmesi ve sektörde öne çıkan yazılımları tanımak, yatırımcıların işini kolaylaştırmaktadır.

Yazılım, farklı teknolojik aygıtların iletişim ve etkileşim ağı oluşturmasını sağlayan makine komutları olarak tanımlanmaktadır. Yazılımın kullanım alanı en pratik biçimde; insanların işini kolaylaştırmak ve hızlandırmaktır. Dijital dönüşüme ayak uydurmak zorunda olan şirketler, çeşitli yazılımlarla geleneksel yönetim anlayışından dijital yönetim, pazarlama ve satış anlayışına uyum sağlamaktadır.

Ekonomik dünyasında dijital pazarlama, dijital yönetim, dijital satış gibi olguların ön plana çıktığı bir gerçektir. Bu nedenle ekonomi dünyasında yer alan sektörlerde yazılım geliştirme ve yazılımların şirket bütününe adaptasyonu önemli hale gelmiştir.

Sağlık Sektörü Yazılımları

Günümüzün en fazla gelişen semtlerinden sağlık alanına ciddi dijital dönüşümlere sahne olmuştur. Sağlık sektöründe yazılımlar; çok çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Sağlık şirketlerinin yönetilmesinden departmanlar arasında iletişimin güçlendirilmesine dek yazılımlar devreye girmektedir. Sağlık sektöründe yazılımların kullanım amaçları:

 • Tıbbi ekipmanların yönetimi,
 • Sağlık personeli, hasta ve yardımcı hizmetler aradında oluşan geniş ağın yönetimi,
 • Departmanlar arası iletişimin yönetimi,
 • Tıbbi veri tabanının işleyişinin projelendirilmesi,
 • Randevu sisteminin yönetimi,
 • İşletmenin işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak.

Sağlık sektöründe CRM ( Customer Relationship Management )

Tüm sektörler için marka ya da şirket rekabetinde müşteri yorumları, müşteri memnuniyeti önemli hale gelmiştir. Bireylerin dijital ortamda şirketlerle ilgili görüşlerini rahatlıkla paylaştığı online platformlar, müşteri memnuniyeti kavramına dikkat çekmede etkili olmuştur. Yatırımın hızlandığı sağlık hizmetleri sektöründe işletmeciler; rakiplerinin gerisinde kalmamak için sağlık sektöründe müşteri memnuniyeti konusunu ön plana çıkartan uygulamalara yer vermeye başlamıştır.

Sağlık sektöründe CRM, müşteri ilişkileri yönetimi konusunu esas almaktadır. Sağlık sektöründe CRM çalışmalarının yararları bilinmelidir. Şirketin daha güçlü yönetilebilmesi için sağlık alanında müşteri ilişkileri yönetimi yararları, yatırımcılar tarafından iyi analiz edilebilmelidir. Sağlık sektöründe CRM’nin faydaları:

 • Customer Relationship Management çalışmaları, müşterinin sağlık işletmesini tercih etmesinde etkili olmaktadır.
 • Sağlık işletmelerinin potansiyel müşterilere ulaşmak için stratejilerini yenileme ya da değiştirmesini sağlar,
 • Sağlık işletmesini geliştirir ve rekabet ortamında ilerde olmasında etkilidir.

Sağlıkta müşteri ilişkilerinin yönetimi çok derinlikli bir konudur. Bu konunun veri analizlerinin değerlendirilmesinden, sağlıklı bir altyapı oluşturulmasına; kronik müşterilerin izlenmesinden, sağlık hizmetlerinin müşterilerin ayağına giderek ulaştırılmasına dek çok fazla konuyu kapsamaktadır. Müşteri hizmetlerinin aktif yönetilmesi için şirketin stratejik planlamaları iyi yapılmalı, konuya hakim uzmanların ya da sağlık ajansları desteği alınmalıdır.

Sağlık sektöründe web tasarımı

İnternetin kullanımının yaygınlaşması ile oluşan geniş pazar ortamında web sayfaları, ürün ya da hizmetlerin hedef kitleye ulaştırılmasında önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte web sayfaları, kişi veya işletme ya da markaya dönük biçimde hedef kitlenin güven kazanmasında da etkilidir. İşletme ya da kişilere ürün veya hizmetler konusunda kararsız kaldıklarında web sayfalarını incelemeleri önerilir. Güçlü web sayfaları güven verir ve ürün ya da hizmetin kalitesi konusunda bir imaj çizer.

Sağlık sektöründe de işletmeler rekabet ortamında güçlü ve ilgi çekici, aynı zamanda da düzenli web siteleri tasarımına önem vermelidir. Sağlık sektöründe web tasarımı ile potansiyel müşterilere;

 • İşletme hakkında genel olarak bilgi verilir,
 • İşletmenin ulaşım ve iletişim bilgisi verilir,
 • İşletmede verilen hizmetler tanıtılır,
 • Doktorların özgeçmişlerine yer verilerek alandaki yetkinlikleri hakkında hedef kitle bilgilendirilir,
 • Halk sağlığı ile ilgili halkın doğru ve güncel bilgiye ulaşması da hedeflenir.

Sağlık sektöründe güven veren web sitesi tasarımları, işin ehli kişilerce yapılmalıdır. Basitçe hazırlanmış ve güncellenmeyen web sitelerinin iyi bir imaj çizmeyeceği unutulmamalıdır.