Cross-Linking (Korneal Çapraz Bağlama)

Crosslinking (Korneal Çapraz Bağlama) Tedavisi Nedir?

Cross-Linking (Korneal Çapraz Bağlama), kornea tabakasına zarar veren bir göz hastalığıdır ve bunun için bir tür tedavi çapraz bağlama tedavisi olarak adlandırılır. Çapraz bağlama tedavisi, UV radyasyonu ve riboflavin (B2 vitamini) damla solüsyonlarının kullanılmasını içeren tıbbi bir yöntemdir.

Bu terapiyi takiben, kornea tabakasını oluşturan kolajen lifleri arasındaki zaten güçlü bağlar önemli ölçüde güçlenir. Sonuç olarak, kornea tabakası sertleşecek ve gelecekteki ilerleyici deformasyonu önleyecektir. Keratokonus hastalığının erken evrelerindeki ilerlemesi, ilaç tedavisinin ardından umarım durdurulmalıdır.

Birkaç araştırmaya göre, çapraz bağlama tedavisi, hastaların %95’inde ek görme kaybını önlerken, hastaların herhangi bir yerinde görme keskinliğini %60 ila %80 arasında önemli ölçüde iyileştirebilir.

Cross-Linking (Korneal Çapraz Bağlama) Nasıl Uygulanır?

Keratokonus hastalığı genellikle 10 ila 30 yaşları arasında en hızlı şekilde ilerler. Bu süre zarfında çapraz bağlama veya çapraz bağlama olarak bilinen bir tedavinin uygulanması çok önemlidir. Kornea, keratokonus hastalığının çapraz bağlama tedavisinde kullanılan B2 vitamini (riboflavin) ile doldurulur ve ardından ultraviyole A ışığına maruz bırakılır.

Cross-Linking (Korneal Çapraz Bağlama)

Bu işlemin doğrudan bir sonucu olarak, korneadaki kolajen molekülleri arasında, oküler dokunun içten dışa gerilme mukavemetini artıran çapraz köprüler oluşur. Tedavi, %90’dan fazla başarı oranına sahip çapraz bağlama gibi Keratokonus hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir. Tedavi bittikten sonra hasta takip edilmelidir.

Cross-Linking (Korneal Çapraz Bağlama) Tedavisinin Önemi

Hastalar sıklıkla keratokonus hastalığının ilerleyici fazının sonraki aşamalarında çapraz bağlama tedavisi alırlar. Bu tedavinin önemini çok detaylı anlatsak da bazı hastalarımız tam olarak anlayamamakta ve zaman kaybetmelerine neden olmaktadır.

Bu tedavi, hastalığı mevcut aşamasında durduracaktır, ancak daha önce meydana gelen herhangi bir görme kaybı kalıcı olacaktır. Keratokonus hastalığına bağlı olarak giderek kötüleşen görme, çapraz bağlama tedavisinden sonra düzelmeyebilir. Sonuç olarak, hastaların tedavi aramayı çok önemli olduğu zamanlarda ertelememeleri çok önemlidir.

Keratokonus hastası çapraz bağlama tedavisinden fayda görebilecek tek hasta değildir. Korneal ektazi, keratokonus da dahil olmak üzere bir dizi bozukluğu tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Çapraz bağlama tedavisi, pellusid marjinal dejenerasyon ve LASIK excimer lazer cerrahisi sonrası oluşabilecek ektazide kornea sorununu önleyebilir.

Cross-Linking Tedavisi Nasıl Yapılır?

Cross-Linking tedavisinde her bir göze ayrı ayrı veya aynı seansta aynı anda verilebilir. Korneaya alkol uygulanması, korneanın en yüzeysel tabakası olan epitel hücre tabakasının ortadan kaldırılmasını sağlar. Stroma, epitel hücre tabakasının hemen altında bulunur. Kollajen lifleri stroma tabakasında bol olduğu için oradaki tedavinin başarılı olmasını tercih ediyoruz.

İlk adım, 30 dakika boyunca her iki dakikada bir B2 vitamini (riboflavin) sağlamaktır. Kornea otuz dakika sonra tüm riboflavini emmiş olacaktır. Kornea, on ila otuz dakika boyunca ışık tedavisine tabi tutulur. Riboflavin ile UV-A radyasyonu arasındaki reaksiyon sonucunda korneadaki kolajen lifleri arasında çapraz bağlar oluşur. Bunun sonucunda korneanın iç tabakası güçlenir.

Cross-Linking Tedavisi Sonrası Erken Dönem

Cross-Linking tedavisinde her iki göze de yaklaşık bir buçuk saatte tedavi yapılır. Tedavinin ardından buraya bir kontakt lens içinde kornea kalkanı yerleştirilir. İşlem sırasında hastanın gözüne anestezik damlalar yerleştirildi. Bu damlaların yaklaşık 30 dakika süren bir etkisi oldu.

Anestezik damlalar çıkarılır çıkarılmaz hastanın görüşü yanmaya, batmaya ve sulanmaya başlar. Çapraz bağlama işleminin başlangıcında, korneanın en üst bölümünü oluşturan epitel hücre tabakası doğal ortamından uzaklaştırılır. Teknik korneadaki sinir liflerini açığa çıkardığından, hastalar sıklıkla bu hücreler korneadan çıkarıldıktan sonra batma, yanma ve nemden şikayet eder. Sorunun nedeni bu.

Bu endişeler iki gün daha sürecek. Epitel hücreleri bu süre boyunca çoğalacak ve sonunda girişi kapatacaktır. Açıklığı kapatan epitel hücre gelişimi nedeniyle alınan şikayetlerin sayısı azalmaktadır. Hastaların çoğu üçüncü günde kendilerini daha iyi hissettiklerini bildirdiler.

Üçüncü günden sonra hasta günlük rutin işini daha kolay tamamlayacaktır. Bununla birlikte, Crosslinking ameliyatı nedeniyle hastanın görüşü biraz bulanık olacaktır. Korneadaki iyileşme süreci bu bulanıklığa neden olur ve zamanla düzelecektir.

Cross-Linking Tedavi Sonrası Geç Dönem

Çapraz bağlama prosedürü tamamlandıktan sonra hastanın görüşü kısa ila orta vadede bulanıklaşacaktır. Bulanıklığın gücü ve süresi hastadan hastaya önemli ölçüde değişir. Bazı insanlar 15-20 gün içinde görmelerinde bir iyileşme görürken, diğerleri bu aşamanın geçmesi için 3-4 ay beklemek zorunda kalabilir.

Tam bir göz muayenesi ile birlikte kornea topografisini kullanarak, keratokonus hastalığının ilerleyip ilerlemediğini belirlemek mümkündür. Tedavi tamamlandıktan sonra hasta ilk olarak üçer aylık aralıklarla takip edilir. Bunu takiben hastanın yaşı ve mevcut görme durumu dikkate alınarak takip aralıkları altı aya çıkarılır.