Dijital Reklamcılık

Dijital Reklamcılık

Dijital dönüşüm, özellikle koronavirüs salgın günleri ile beraber kaçınılmaz biçimde her evin tanıştığı bir kavramdır. Teknolojik gelişmelere paralel biçimde eğitimden sağlık sektörüne dek her alanda web tabanlı uygulamaların ve bilişim sistemlerinin aktif kullanılması, dijital dönüşüme işaret etmektedir.

Dijitalleşmenin dünya genelinde hız kesmeyen yükselişi, yönetim ve iş modellerinde yeni anlayışları beraberinde getirmiştir. Dijital dönüşümün getirdiği değişikliklerin en önemli sebepleri arasında, online platformların yarattığı geniş pazar ortamı gelmektedir. Geleneksel kalıpları yıkan, değiştirip dönüştüren bu yeni ve zengin pazar; kişiler, firmalar ve markalar için zengin bir yatırım zeminidir.

Dijital reklamcılık nedir?

Dijital Reklamcılık

Dijital reklamcılık, online platformların zenginleştirdiği bir pazarda hedef kitleye ulaşmak amacıyla ürünün tanıtım materyallerinin hazırlanmasından, hizmetin tanıtımına kadar reklam sektöründe dijital gelişmelerin kullanılmasıdır. Geleneksel yollarla ulaştırılan ürün veya hizmet tanıtımlarında dijital programlar üzerinden tasarlanan metaryaller de reklamcılık sektöründe dijital dönüşümün getirisidir.

Dijital reklamcılık platformları nelerdir, dijital reklamcılık nasıl yapılır gibi soruların yanıtları, konuyu daha iyi anlamayı kolaylaştırmaktadır. Dijital reklam platformları;

  • Arama motorları, dijital reklam piyasasında önemli bir role sahiptir. Yüksek trafiğe sahip arama motorları üzerinden verilen reklamlar, ürün veya hizmetin geniş bir hedef kitle ile buluşmasını sağlamaktadır.
  • Sosyal medya kanalları da dijital reklam için en önemli zemini oluşturmaktadır. Çok sayıda kullanıcıya sahip video ve ses paylaşım platformları, sosyal ağlar, bloglar dijital reklam verilebilen önemli online zeminlerdir.
  • Dijital reklamlar, e-mail üzerinden de verilebilmekte, kullanıcılar ya da potansiyel müşteriler ürün veya hizmetten ya da firmadaki güncel gelişmelerden mail ile haberdar edilebilmektedir.

Dijital reklamcılığın faydaları

Dijital reklam, firmaların rekabet ortamında kendilerini ön plana çıkarmaları için adeta bir gereklilik halini aldı. Bireylerin hemen hemen her işini online kanallar üzerinden gerçekleştirdiği, her sektörde dijitalleşmenin hız kazandığı bir çağda; dijital reklamların faydaları şu şekilde özetlenebilir.

  • Dijital reklamlar yoluyla marka ya da firmalar sosyal ağlarını genişletirler,
  • Dijital reklamlar, marka veya işletmenin, ürünün ya da hizmetin bilinilirliğini arttırır,
  • Dijital reklamlar, potansiyel müşterilerin ürün ya da hizmet konusunda kararını etkilemektedir,
  • Firmalar dijital reklamlar üzerinden doğru hedef kitleye ulaşabilmekte dolayısıyla da reklamın beklentileri karşılaması kolaylaşmaktadır.

Dijital Reklam Türleri Nelerdir?

Dijital reklamlar, akış içinde çeşitli biçimlerde verilebilmektedir. Dijital reklam türleri, firma, kişi ya da şirketin sunduğu ürün veya hizmetin türüne, hedef kitlenin büyüklüğüne veya özelliklerine, ayrıca reklamın sunulacağı platformlara göre belirlenebilmektedir. Dijital reklam türlerinin özellikleri değişkenlik göstermektedir. Dijital reklam türleri şu başlıklar altında kısaca özetlenecek olursa;

Doğal reklamlar

Akış içinde akışa uygun biçimde, daha çok örtük olarak gösterilen bir reklam türüdür. Native advertising olarak adlandırılan doğal reklamlar, yayın platformunda sunulan içeriklere uygun olmaktadır.

Video reklamlar

Video üzerinden ürün veya hizmetin doğrudan ya da örtük tanıtımının yapıldığı bir reklam türüdür. Video içeriğinin özgün, eğlenceli, sıkmayan biçimde etkili bir senaryo ile çekilmesi hedef kitleye ulaşmayı kolaylaştırır.

Pop-up reklamlar

Pop-up dijital reklamlar çevrimiçi kullanıcılara farklı boyut ve pencerelerde ulaşılabilen, doğal reklamlardan farklı olarak içerikten bağımsız şekilde görülebilen reklamlardır. En yaygın kullanımı web siteleri üzerinden olmaktadır

Sosyal medya reklamları

Sosyal ağlar ya da sosyal medya hesaplarında hedef kitleye dair özellikler seçilerek de verilebilen, popüler reklam türleridir. Bu reklamlarla işletmeler potansiyel müşterilerine kolaylıkla ulaşabildiği gibi kişiler de sosyal medya hesaplarını büyütmek için bu reklamlardan faydalanabilmektedirler.