Pediatrik Oftalmoloji

Göz hastalıklarıyla çocuklarımız, bilgi eksikliğimizden kaynaklanan ihmalkar davranışlarımız nedeniyle yaşlandıkça tedavisi çok daha zor olacak sorunlarla karşı karşıyadır. Öte yandan, sorun erken bir aşamada doğru bir şekilde tespit edilir ve tedavi edilirse olumlu sonuçlar daha olasıdır. Bugün Pediatrik Oftalmoloji hakkında siz değerli ziyaretçilerimizi detaylı olarak bilgilendireceğiz.

Pediatrik Oftalmoloji Bölümleri

Göz Tembelliği: Ambliyopi

Ambliyopi göz hastalıklarından biridir. Bir çocuk ergenlik çağına ulaştığında ve aynı anda şaşılık olmadan her iki gözünden de net bir şekilde görebildiği zaman, görmeleri tipik olarak olgunlaşmıştır. Kayma gibi gelişim engellendiğinde tembel göz veya görme kaybı meydana gelebilir. Hastalık erken, yani yaşamın ilk 8-9 yılı içinde tespit edilirse tedavisi mümkündür ve iyi gören gözü kapatılarak hastanın görme derecesi arttırılabilir.

Ambliyopi nadiren şikayetlere neden olduğundan, yaşamın ilk üç yılı boyunca yeterli göz hastalıkları kontrolüne sahip olmak tanı ve tedavi için çok önemlidir. İlk muayene tercihen genç yaklaşık bir yaşındayken yapılmalıdır. Erken tanı, takip ve kapatma tedavisi tedavinin temelini oluşturur. Aile, durumun ciddiyetini anladığında tedavinin bu yönlerini anlayacaktır.

Ambliyopi tanısı, özellikle şaşılık yoksa muhtemelen gecikecektir. Her iki gözün de farklı ve daha yüksek numaralı gözlüklere ihtiyaç duyduğunun farkındalığı gecikecektir. Çocuk iletişim kuramasa bile doktorlar gözlüğe ihtiyacı olup olmadığını ve şaşılık olup olmadığını belirleyebilir. Ayrıca katarakt, iltihaplanma, tümörler ve diğer hastalıklar görme azalmasına neden olabilir, ancak bunlar göz tembelliği ile sınırlı değildir.

Prematüre Retinopatisi (Erken doğumda göz hastalığı)

ROP, erken doğmanın neden olduğu bir göz hastalığı olan prematüre retinopatisinin kısaltmasıdır (prematüre retinopatisi). Bebek, gözdeki retinanın damarlanmasının henüz tamamlanmadığı bir dönemde tutulur. Sonuç olarak, vaskülarizasyon doğru bir şekilde tamamlanamaz ve bu durumla sonuçlanır.

Nasıl oluşur?

İnsanlar, ROP hastalığının körlüğe yol açabilecek bir hastalık olduğunu anlamalıdır. ROP hastalığı her üç prematüre bebekten birini etkiler. Öte yandan, prematüre doğan her bebeğe bu feci hastalık teşhisi konmaz.

Hastalık genellikle gebeliğin başlangıcından itibaren 32 hafta sonra kendini gösterir. Örneğin, bebek 29 haftada doğarsa, durum üç hafta daha ortaya çıkmaz (bebek 32 haftayı tamamladığında). Sonuç olarak ilk bebek göz muayenesi 32 haftalıkken yapılmalıdır. Bebek 32 hafta sonra doğarsa, ilk muayene doğumdan iki hafta sonra yapılmalıdır.

pediatrik oftalmoloji

Bebeklerde Göz Yaşarması

Tüm yeni doğanların yüzde otuzunda tam gelişmiş gözyaşı kanalları yoktur. Bu oran, yürürlüğe girdikten sonraki ilk ayın sonunda %10’a düşmektedir. Öte yandan, yaşamın ilk ayında genellikle çok fazla gözyaşı salgısı olmadığı için bu süre zarfında gözlerde çok fazla yırtılma olmaz. Çapaklar ve sulanan gözler, bir bebeğin gözyaşı kanalının doğru açılmadığının belirtileridir. Genellikle ilk ayın sonlarına doğru ortaya çıkan bu semptomlar, gözün ürettiği gözyaşı hacmindeki artıştan kaynaklanır.

Konjenital glokom, en ciddi olan bebekte göz sulanması olduğunda ayırıcı tanı olarak araştırılmalıdır. Sonuç olarak, gözleri sulanan yenidoğanların mümkün olan en kısa sürede bir göz doktoruna görünmeleri yararınadır. Lakrimal kanal tıkanıklığı olan hastaların yaklaşık %90’ında basit bir masaj dışında herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kanal birinci yılın sonunda kendi kendine açılır.

Müdahalenin gerekli olduğuna karar verildiğinde, maske anestezisi takılarak sondalama yapılacaktır. Sondalama kullanımı yüzde doksandan daha iyi bir başarı şansına sahiptir. Bu uygulama işe yaramazsa, gözyaşı kanalına yerleştirilen silikon bir tüp kullanılarak açık bir gözyaşı kanalı açık tutulabilir.

Şaşılık – Göz Kayması

Doğal çevremizdeyken gözlerimiz aynı noktaya odaklanır ve görme eksenlerimiz birbirine paraleldir. Şaşılık, bu eksenler arasındaki paralelliğin bozulması ve bir gözün bir yöne bakarken diğer gözün başka bir yöne odaklanması ile tanımlanır.

Şaşılık herkesi, hatta çocukları etkileyebilecek bir problemdir. Çocukluk döneminde, görmedeki kaymaların bilinen başka bir nedeni olmayabilir veya diğer görme bozukluğuna neden olan hastalıklarla (katarakt, göz tümörleri veya nörolojik hastalıklar) ilişkili olabilir. Sonuç olarak, sorun tespit edilir edilmez göz muayenesi yapılmalıdır.

Çoğu bebek, doğduklarında burun köklerinin yetersiz gelişimi nedeniyle şaşılık yaşayabilir. Sonuç olarak, infantil şaşılığın zamanla düzeleceğine inanmak bir efsanedir. Bu tür endişeler dile getirilirse, bir göz doktoru her bebeği mümkün olan en kısa sürede muayene etmelidir.

Tüm sağlıklı çocuklar ve tam süreli gebelik yaşına ulaşmış olan tam süreli çocuklar, ilk göz testlerini altı ay ile bir yıl arasında yaptırmalıdır. Ayrıca, ambliyopi teşhisi ve tedavisi için üç yaşında çocuklara yapılan bir görme muayenesi kritik öneme sahiptir. Şaşılık tespit edildiğinde tedavinin amacı çocuklukta başlayan normal görme gelişimini tamamlamaktır. Bu tedavinin amacıdır. Gözlük, kapama tedavisi ve muhtemelen cerrahi bu amaca ulaşmak için alternatiflerdir.

Pediatrik Oftalmoloji konusunu elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Aklınıza takılan sorular için iletişim sayfamız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.