Sağlık Turizmi Ajansı

Sağlık turizmi dünya genelinde giderek yaygınlaşan bir turizm türüdür. Leadmatik sağlık turizmi ajansı olarak; globalleşmeye bağlı biçimde dünya genelinde seyahat olanaklarının artması, uluslararası turizmi insanlar için cazip hale getirdiğini söyleyebiliriz. Bunun sonucunda yaz ya da kıyı turizminden başka daha birçok turizm türüne yatırımlar da artmıştır. Bu turizm türleri içinde popülerliği giderek yükselen sağlık turizmi, yılın on iki ayına yayılabilmektedir.

Sağlık turizmi nedir, sağlık turizmi hangi ülkelerde yaygındır gibi sorular merak edilmektedir. Sağlık turizmi, tıbbi veya alternatif yollarla tedavi olmak, şifa bulmak, kendini daha iyi hissetmek isteyen kişilerin özel tesislerde turizm olanaklarından yararlanmasıdır.

Sağlık Turizmi Türleri Nelerdir?

Sağlık turizmi çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilmektedir. Sağlık turizmi çeşitleri şu şekilde kategorize edilmektedir:

 • Medikal turizm,
 • Kaplıca turizm ve SPA
 • Yaşlı ve engelli turizmi

Sağlık Turizminde Dijital Dönüşüm

Dijital çağ, günümüzde bireyin olduğu her yerde, her kurum ve sektörde ağırlığını göstermektedir. Bireylerin yaşam konforu dahi dijital dönüşümden etkilenmiş durumdadır. Her tür hizmetin dijitalleşmesi olarak özetlenebilen dijital dönüşüm sağlık turizmi sektöründe de çeşitli biçimlerde etkisini göstermektedir.

Sağlık turizminde dijitalleşme hizmetin pazarlanması noktasında özellikle öne çıkmaktadır. Bununla beraber, sektörel bazlı dijital dönüşümler medikal hizmetlerin kalitesini arttırmaktadır. Sağlık turizmi tesislerinin bireylerin yeni konfor anlayışlarına uygun donanıma sahip olması da bu sektörde yatırım yapanların düşünmeleri gereken bir konudur. Dolayısıyla sağlık turizminde dijitalleşme, pazarlama olanaklarından tesis donanımına ve kurumsal altyapıya dek her birimi ilgilendirmektedir.

Sağlık Turizmi Ajansı

Dünya genelinde teknolojik dönüşümler, her sektörde ajanslarla çalışmaya ilgiyi arttırmıştır. Artan pazar olanaklarına hakim olmak isteyen, firmalar arası rekabetten geri kalmak istemeyen şirketler; hedef kitlelerini büyütmek ve güven veren bir yapı kurmak veya devam ettirmek için ajansların deneyiminden faydalanmaktadır.

Bu noktada turizm alanında yatırımcı olmak isteyenler ya da alanın yatırımcıları sağlık turizmi ajansı nedir; sağlık turizmi ajansı neden gerekir, gibi soruları sormaktadır.

Sağlık turizmi ajansı nedir, sorusu kısaca şu şekilde yanıtlanabilir; sağlık turizmi firmalarının verdiği hizmetin kalitesini arttırmak ve hedef kitlesinin büyümesine yardımcı olmak için dijitalleşmeden de güç alarak firmaya profesyonel destek sunan ajanslardır.

Sağlık turizmi ajanslarının firmalara sağladığı avantajlar, dijital sağlık ajanslarının firmaya faydaları şu şekildedir:

 • Sağlık turizmi ajansları kişilerin bütçelerine uygun ve kaliteli sağlık hizmeti almaları konusunda destek sunduğu için firmalar ajans yoluyla; sağlık hizmeti talep eden, potansiyel müşterilere daha kolay ulaşabilmektedir,
 • Sağlık ajansları sektörü çok yakından takip ettikleri, rakip firmalarla müşteri potansiyeli konusunda sürekli güncel bilgilere sahip oldukları için firmaların hedef kitle analizini isabetli biçimde yapabilmektedirler,
 • Dijital sağlık ajansları, sağlık sektöründe hizmetin pazarlanmasında dijital konulara hakimdir. Özgün, firmaya has pazarlama ve reklam metinleri ile her tür görseli hazırlamaktadırlar,
 • Sağlık ajansları, firmaların dijital dönüşüme uyumu konusunda yardımcı rol oynamaktadırlar,
 • Sağlık turizmi ajansları, şirketin büyümesi için uygun projeleri titizlikle hazırlayarak hayata geçirmektedirler.

Sağlık Turizmi Yatırımları

Sağlık turizmi yatırımları giderek artmaktadır. Bundan 10-20 yıl önce sayılı olan SPA’lar, kaplıca tesisleri, engelli bakım merkezleri gibi tesisler; güçlenen donanımlarıyla birçok tercih sunmaktadır. Ayrıca özellikle gelişmiş ülkelerde tedavi maliyetlerinin yüksek olması, tedavilerin sosyal güvence kapsamında olmaması; kişileri daha az maliyetle tedavi olmaya itmektedir. Dolayısıyla da ülkeler arası medikal ziyaretlere ilgi artmaktadır. Böyle bir pazar ortamında sağlık turizmi yatırımlarının ayakta kalması;

 • talebe yönelik olanaklarının arttırmasına,
 • sağlık turizmine ilgi duyan hedef kitleyi tanımasına,
 • özgün biçimde hedef kitleye hizmetlerini tanıtmasına bağlıdır.

Sağlık turizm yatırımcılarının büyümek ve günümüz dünyasında rekabeti yakalamak için profesyonel dijital sağlık turizmi ajansı ile çalışması elzem duruma gelmiştir.