Sağlık Turizmi Danışmanlığı Nedir?

sağlık turizmi danışmanlığı nedir, What is Health Tourism Consultancy?
Tarafından gönderildi: Leadmatik Dijital Ajans Yorumlar: 0

Sağlık Turizmi Danışmanlığı Nedir?

Sağlık turizmi, medikal ya da alternatif yollarla sağlık bulmak amacıyla kişilerin turistik faaliyette bulunmalarıdır. Sağlık turizmi denildiğinde ilk akla gelen daha çok bireylerin tedavi olmak amacıyla, tedavilerinin daha yetkin biçimde veya daha az maliyetle gerçekleştirileceğine inandıkları ülkeleri ziyaret etmeleri olmaktadır. Buna ek olarak engelli ve bakım merkezleri ile kaplıcalardan faydalanmak, SPA merkezlerinde dinlendirici aktiviteler içinde olmak da sağlık turizmi yapmaktır.

Sağlık turizminin giderek yaygın hale gelmesinde küreselleşme önemli bir faktör olmuştur. Bireylerin kolay seyahat edebilmelerine ek olarak gelişmiş ülkelerde sağlık maliyetlerinin yüksek olması, bu alanda hareketliliği artırmıştır. Özellikle çok gelişmiş ülkelerden, sağlık harcamalarının yüksekliği ve sosyal güvenliğin olmaması nedeniyle, daha az gelişmiş ülkelere medikal turizm, tıbbi turizm yapmak popüler hale gelmiştir. Bu durum, kaçınılmaz biçimde alanda turizm yatırımlarını arttırmış ve hedef kitleye çok çeşitli seçenekler olarak dönmüştür.

Sağlık turizmi alanında hedef kitlenin seçeneklerinin artması, karar verme konusunda potansiyel müşterileri danışmanlık hizmetine itmektedir. Sektörü iyi tanıyan, gelişmeleri iyi takip eden, sektörel bazda maliyet bilgisi bulunan uzmanların yönlendirmesi, bireyler için gerekli olmaktadır. Bunun farkında olan firmalar da bir yandan uzman desteği ile işletmelerini güçlendirirken, diğer yandan daha fazla potansiyel müşteriye danışmanlık aracılığı ile ulaşmayı hedeflemektedir. Bu durum, karşımıza sağlık turizmi danışmanlığı adlı yeni bir hizmet alanını çıkarmıştır.

Neden sağlık danışmanlığı

Konunun daha iyi anlaşılması için öncelikle sağlık danışmanlığı nedir, sorusunun yanıtına bakılabilir. Sağlık danışmanlığı, kısaca sağlık işletmesinin güvenilir biçimde markalaşmasına destek veren danışmanlık alanıdır.

Yeni dünya düzeni içinde sağlık sektörü yatırımcılarının müşteri memnuniyetini ön plana çıkartarak işletmelerini yönetmeleri önemli bir konudur. Rekabetin arttığı bir dünyada, müşteri potansiyelinin arttırılması yalnızca reklamlar yoluyla olmamaktadır. Geleneksel pazarlama anlayışından çok farklı biçimde gelişen dijital pazarlama gündemdedir. Dijital pazarlamanın başlangıcı ise etkili stratejik planlamalardır. İşte sağlık danışmanlığı öncelikle; sağlık alanında hizmet verecek firmaların markalaşmasına giden uzun ve zahmetli bir yolun, yol haritasının oluşturulmasında devreye girmektedir. Dolayısıyla da sağlık sektöründe şirketin;

  • işe nasıl başlayacağının,
  • hangi hedeflerle yola çıkacağının,
  • hedeflerine nasıl ulaşacağının,
  • çıktılarını nasıl alacağının ve müşteri ilişkilerini nasıl geliştireceğinin stratejik planlamasını gerçekleştirmektedir.

Sağlık turizmi danışmanlığı, sektörde lider olmak için zorunluluk halini almıştır. Sağlık turizmi danışmanlığı ne için alınır ya da sağlık turizmi danışmanlığı kimler alabilir?

  • dijital dönüşümü sağlık turizmi işletmesine ya da markasına adapte etmek isteyenler,
  • sağlık turizm sektörüne atılmak isteyenler,
  • sağlık turizmi yatırımından istediği performansı alamayanlar,
  • işletmesini tanıtmak ve markasını güçlendirmek, markalaşmak isteyenler,
  • bu alanda yatırımcı olmayı düşünenler işe öncelikle sağlık ajansları aracılığı ile alınabilen sağlık turizmi danışmanlığı desteği alarak başlamalıdır.

Sağlık turizmi danışmanlığı neler yapar?

Sağlık turizminde yatırımcı olmak isteyenler için öncelikle ciddi bir prosedür beklemektedir. Sağlık turizmi danışmanlığı, yatırımcılara prosedürler konusunda destek olmaktadır. Bu kapsamda gerekecek belgelerin neler olduğundan, belgelerin niteliğine ve teslimine ayrıca durumun takip edilmesine dek titiz bir sürecin yönetilmesinde sağlık turizmi danışmanları profesyonel hizmet vermektedir.

Sağlık turizm işletmeleri ya da oluşan yeni işletmeler için şirketin ihtiyaçlar, yeterlilikler, zayıf noktalar gibi konularda analizlerinin yapılması önemlidir. Bu analizler sonucunda sağlık turizm danışmanları tarafından bir strateji ortaya konulmaktadır. Yapılan değerlendirmeler, şirketin hedeflerinin gözden geçirilmesi, gerekli ise güncellenmesi, hedeflere nasıl ulaşılacağına dair mikro ve makro planlamaların yapılması aşamalarını destekler nitelik taşımalıdır.

Sağlık turizmi danışmanlığı, işletmenin hedeflerine yönelik stratejik planlamaların dijital dönüşüme uygun biçimde yürütülmesini de izler ve çıktıları değerlendirir. Ayrıca tüm bu aşamalarda müşteri memnuniyeti ve güvenini hedefe yönelik geliştirmek için müşteri ilişkileri geliştirme aşamasında şirketi desteklemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir